Home

Van de volwassen bevolking lijdt 19% bevolking lijdt ooit in zijn leven aan een angststoornis. Een echte angststoornis is iets wat zeker serieus genomen dient te worden, aangezien het dagelijks functioneren van de cliënt hierdoor ernstig verstoord kan zijn. Zo kunnen zij  moeite hebben met reizen, werken, een sociaal leven op te bouwen of een relatie te onderhouden. De cliënt wringt zich vaak in bochten om bepaalde plekken, mensen of bezigheden te vermijden, zoals autorijden, vliegen of de lift nemen. Ook kan men mensenmassa’s sociale gelegenheden, open ruimtes of vuil gaan vermijden.

Ook kinderen krijgen met angststoornissen te maken. Kinderen met angstproblemen hebben vaak meer problemen op school met leren en met sociaal functioneren. Indien dit niet behandeld wordt kan dit grote gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling.

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer zeventig procent van de mensen met een angststoornis daar niet of onvoldoende voor wordt behandeld. Hierdoor houden de problemen vaak jarenlang, zo niet een heel leven lang, stand. Deze problemen kunnen hoog oplopen en leiden tot alcoholisme, drugsverslaving, depressies en arbeidsongeschiktheid. Een onbehandelde angststoornis kan een van de meest ingrijpende aandoeningen zijn die ons kan overkomen.

Dat is buitengewoon triest, omdat  angsten tegenwoordig heel goed te behandelen zijn. Keer op keer is gebleken dat de nieuwe vormen van cognitieve gedragstherapie zeer effectief zijn bij angststoornissen. Dergelijke behandelingen zijn niet gebaseerd op medicijnen en het duurt geen jaren voordat ze resultaat opleveren. Mensen knappen er vaak direct al aanzienlijk van op, en het lukt velen hun stoornis binnen een aantal maanden of zelfs weken na aanvang van de behandeling onder controle te krijgen. De meeste zijn in staat de verbeteringen de rest van hun leven vast te houden, door een verbeterd inzicht en door het toepassen van zelfhulpvaardigheden.